Husbesiktning / Överlåtelsebesiktning

OBM Gruppen är en rikstäckande organisation som utför besiktningstjänster. Våra uppdrag består i huvudsak utav överlåtelsebesiktningar (husbesiktningar) och energideklarationer.

Därtill utför vi utredningar av byggnadskonstruktioner i samband med inomhusmiljöproblem eller fuktrelaterade skador. De flesta regionsfilialerna erbjuder också tjänster i form av areamätningar och radonundersökningar. OBM Gruppens tjänster inkluderar därmed de viktigaste tekniska uppdragen vid husköp och husförsäljningar.

Vi sammarbetar med ett flertal av Sveriges ledande mäklarorganisationer för att kunna bidra med smidiga affärer för dig som vill ta ärendet via mäklare.

OBM Gruppens personal har byggnadsteknisk yrkesbakgrund och genomgår kontinuerligt internutbildningar. Ett flertal av våra anställda är medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR).

OBM Gruppen är auktoriserade för utförandet av överlåtelsebesiktningar. Det besiktningsprotokoll du erhåller efter besiktning är ett viktigt underlag för tecknandet av dolda fel-försäkringar. De flesta marknadsledande försäkringsbolagen erbjuder denna typ av försäkring. Ett dolt fel är ett fel som inte är att förvänta i relation till husets ålder, skick eller pris. Vid köp eller försäljning av ett hus fungerar en dolda fel-försäkring som en extra trygghet för både köparen och säljaren. Läs mer om dolda fel-försäkringar här.

Köpare och säljare

När du ska köpa en fastighet, har du som köpare enligt lag en undersökningsplikt. Undersökningsplikten är ganska bred och innebär i de flesta fall att du som köpare behöver hjälp att utföra en sådan. Om inte undersökningen utförts löper du som köpare risken att stå utan någon möjlighet till ersättning om det vid ett senare tillfälle skulle visa sig att det finns större skador i det inköpta huset.

För dig som säljare av hus, finns det många fördelar med att låta utföra en överlåtelsebesiktning av huset innan det läggs ut till försäljning. En husbesiktning som genomförs innan huset läggs ut till försäljning gör att du som säljare kan erbjuda eventuella spekulanter och budgivare ett bredare beslutsunderlag inför eventuella bud. Vid avsaknaden av ett besiktningsprotokoll upplevs det ofta ett visst motstånd från eventuella spekulanters håll vid husförsäljningen. Priset kan även sättas utifrån besiktningsprotokollet och du som säljare slipper därmed oroa dig för ”överraskningar” i form av brister som påverkar priset, eller snabbt måste åtgärdas inför en eventuell försäljning.

Mer information om våra uppdrag och fördeler för dig som köpare och dig som säljare, hittar du under rubrikerna Information till säljare, Information till köpare.

Information för mäklare

Vi samarbetar med några av Sveriges största mäklarorganisationer. Kontakta oss gärna om ni som mäklare har frågor angående överlåtelsebesiktningar eller andra typer av uppdrag. Vi diskuterar gärna möjligheten till att skapa nya kombinationer av tjänster än de vi har i våra paketerade lösningar. Vårt mål är att skapa lösningar som både ni och era kunder kan uppleva som positiva och är därför alltid nyfikna på vad ni har för tankar kring hur tjänsterna kan paketeras för att ni som mäklare eller mäklarorganisation skulle uppleva dem som mer intressanta.

För information till mäklare

Boka uppdrag direkt hos oss

Hos oss på OBM Gruppen kan du som köpare och säljare boka uppdrag direkt online. Gå till boka besiktning-sida ooch följ de enkla stegen för att komma igång direkt. Vår kunniga personal ser till att husbesiktningen genomförs på ett tryggt och professionellt vis.

Husbesiktningar, Överlåtelsebesiktningar