Obmgruppen.se

Besiktningstjänster

OBM Gruppen är en rikstäckande organisation som utför besiktningstjänster. Våra uppdrag består i huvudsak utav överlåtelsebesiktningar (husbesiktningar) och energideklarationer.

Därtill utför vi utredningar av byggnadskonstruktioner i samband med problem i inomhusmiljö eller vid fuktrelaterade skador. De flesta regionsfilialerna erbjuder också tjänster i form av areamätningar och  radonundersökningar. OBM Gruppens tjänster inkluderar därmed de viktigaste tekniska uppdragen vid husförsäljningar.

OBM Gruppen är auktoriserade för utförandet av överlåtelsebesiktningar och vi samarbetar med ett flertal av Sveriges ledande mäklarorganisationer för att kunna bidra med smidiga affärer för dig som vill ta ärendet via mäklare.

Vår personal har byggnadsteknisk yrkesbakgrund och genomgår kontinuerligt internutbildningar för att säkerställa att vi ständigt är uppdaterade.

OBM Gruppen ger genom sitt produktutbud möjlighet att skräddarsy de uppdrag som efterfrågas i samband med bostadsägande, husförsäljning eller vid husköp. Nämnda situationer medför ett behov av  tekniska besiktningstjänster som vi kan lösa.

Våra överlåtelsebesiktningar finns i fem olika nivåer:

  • Överlåtelsebesiktning Steg 1 är den normalt förekommande standardbesiktningen.
  • Överlåtelsebesiktning Steg 1 plus är samma besiktning som ovan men där ingår även en okulär erfarenhetsmässig besiktning av installationer såsom ventilation, vvs, el och brandskydd.
  • Överlåtelsebesiktning Steg 2 innefattar en steg 1 besiktning samt konstruktionskontroll (fuktmätning) av så kallade riskkonstruktioner.
  • Överlåtelsebesiktning Steg 2 plus innefattar en Steg 1 besiktning som är kompletterad med både besiktning av installationer och konstruktionskontroll.
  • Överlåtelsebesiktning Steg 3 plus är vår mest omfattande överlåtelsebesiktning där det utöver Steg 2 plus ingår en undersökning av skadornas omfattning i de kontrollerade riskkonstruktionerna. Besiktningsprotokollet kompletteras med en kalkyl på rimlig åtgärdskostnad för de påträffade skadorna.

Läs mer om Beskrivning av besiktningsnivåer och tjänster.

Ovanstående tjänster kan kombineras med en dolda fel-försäkring där försäkringsförmedlaren är Willis AB.

Klicka här för att ta del av mer information gällande ansvarsförsäkringarna (dolda fel-försäkringar).

Notera att köparen kan beställa besiktningen och säljaren dolda fel-försäkringen om detta parterna har kommit överens om det.

 

Försäkra dig om en lyckad bostadsaffär!

Vi har kombinerat våra produkter i tre smidiga paketlösningar. Paketlösningarna kan skräddarsys med våra andra besiktningsnivåer och försäkringslösningar. Notera att prisvariationer i vissa fall kan förekomma beroende på vilken mäklare ni valt och/eller var ni befinner er i landet.

Premiumpaketet - för säljare

Innehåller överlåtelsebesiktning steg 1, dolda fel-försäkring Uppdaga och energideklaration. 
Pris: 17 625 kr inklusive moms.

Mediumpaketet - för säljare

Innehåller överlåtelsebesiktning steg 1 och dolda fel-försäkring Uppdaga.
Pris: 14 900 kr inklusive moms.

Kombipaketet

Innehåller överlåtelsebesiktning steg 1 och energideklaration.
Pris: 9 700 kr inklusive moms.


Samtliga pakettjänster kan kombineras med följande tilläggstjänster:

  • Radonmätning där radondosor placerat ut för korttidsmätning (normalt sett 10 dagar).
  • Areamätning där bo-och biarea mät enligt Svensk Standard SS 021054:2020.
  • Energideklaration i enlighet med Boverkets föreskrifter.