Energideklarationer

Alla villor ska enligt lag energideklareras, när du ska köpa eller hyra ett hus, har du rätt att se en energideklaration för fastigheten. Du har rätt att se denna deklaration innan du bestämmer dig och det är ägaren av huset som ska visa dig deklarationen.

En energideklaration ger dig information kring husets energianvändning. Vi på OBM Gruppen tillhandahåller även en åtgärdsplan med förslag på förbättringar och hur stor energibesparing dessa förbättringar skapar.

Vi på OBM Gruppen utför energibesiktningar av er bostad. Efter genomförd energibesiktning får husägaren en energideklaration som gäller i 10 år. Det är husägarens ansvar att besiktningen blir utförd.

Även om du inte planerar att sälja de närmaste åren tjänar du på att energibesiktiga ditt hus. Du får veta hur energieffektivt huset är jämfört med andra, kan vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna. Den dagen du ska sälja, höjer en låg energiprestanda värdet på ditt hus och gör det mer attraktivt på marknaden. Dessutom gör du en insats för miljön.

Vi på OBM Gruppen utför energibesiktningar av villor och tillhandahåller därefter en energideklaration för villan. En energideklaration från oss på OBM Gruppen innehåller följande:

  • en energideklaration som beskriver fastighetens energistatus
  • en åtgärdsplan med förslag på förbättringar
  • tidsplaner för hur lång tid det tar för investeringen att betala sig.
  • besked på hur stor energibesparingen blir om förbättringarna genomförs.

OBM gruppen har många års erfarenhet av olika typer av besiktningar och våra besiktningsmän är erfarna, kunniga och effektiva. Vänd dig till oss, så hjälper vi dig att bli så energieffektiv som möjligt.

Energibesiktning - ett måste för miljön (PDF)

Viktigt att tänka på

När du vill köpa ett hus har du rätt att ta del av en energideklaration. Det är personen som ska sälja huset som ansvarar för att denna energideklaration utförs och att du som ska köpa huset får se denna före köpet.

Du som köpare

En energideklaration är till för att hjälpa dig fatta beslutet inför ett eventuellt köp, genom att jämföra olika byggnader mot varandra och kunna se vilken energiklass som huset tillhör.

Om säljaren inte har låtit utföra en energideklaration innan köpet, har du som köpare inom 6 månader efter ditt tillträde till byggnaden, rätt att utföra en energibesiktning på säljarens bekostnad.

Om du som köper utnyttjar din rätt till att ta del av en energideklaration, kan du senare själv bli tvungen att bekosta en sådan om du ska sälja huset vidare.

Du som säljare

När du säljer ett hus ska du alltid se till att det finns en energideklaration. Energideklarationen ska göras för hela huset, även om du bara säljer en del av dem.

Kontakta oss på OBM Gruppen. Vi utför en energibesiktning och lämnar över energideklarationen till dig. Du visar sedan upp energideklarationen för den eventuella köparen innan försäljningen av huset. Det gör du antingen vid visningen av huset, genom att skicka en kopia av deklarationen vidare till spekulanten, eller vid annat lämpligt tillfälle då du har kontakt med den eventuella köparen.

När du sålt huset, lämnar du över energideklarationen till husets nya ägare.

Energideklarationer av villa