Temporär värme (byggvärme)

Temporär värme, byggvärme

Vare sig det gäller nyproduktion eller ROT-arbeten, är byggfukt i alla former ett problem - material som inte torkar, kallt och fuktigt klimat eller läckande rör som orsakar vattenskador. Det ställs dessutom allt högre krav på fuktnivåer och kontroller och människors rätt till en hälsosam och sund inomhusmiljö.


Samtidigt har byggföretag tidsplaner, budgetar och tekniska problem att brottas med. Byggfukt är den mängd vatten som tillförs en byggnad från dag ett tills huset är klart. Det kommer från byggmaterial, vatten som tillförs genom exempelvis betonggjutning, murning och spackling, från vatten i färger och lim samt från nederbörd som tränger in på byggplatsen. Om inte byggfukten torkas ut får huset sämre värmeisoleringsförmåga och därmed högre energikostnader. Det drabbas också av mögelangrepp, emissioner och missfärgningar. Kort sagt, det blir ett sjukt hus.


Vad kan du göra själv och vad kan vi göra?

OBM avlägsnar byggfukten snabbt, effektivt och ekonomiskt. Vi erbjuder kompletta lösningar där vi är med redan från start, vilket betyder att vi tar fram en handlingsplan för hela torkprocessen. Vi gör en noggrann planering innan vi torkar och värmer som är så kostnadseffektiv som möjligt. Provtagningar och kontroller sker regelbundet under tiden och även vid slutbesiktningen. Du kan även anlita oss mitt i bygg processen om du får problem med byggfukt i någon form. Tack vare effektiv, skräddarsydd utrustning och stort kunnande,hjälper vi dig att spara både tid och pengar. Föredrar du att i stället sköta byggavfuktningen själv, är du välkommen att köpa eller hyra den maskinella utrustningen av oss.

Varför byggvärme?

När inte fukten torkas ut ordentligt, leder det till att husets förmåga att isolera värme försämras. Det leder bland annat till högre energikostnader och i vissa fall även mögelangrepp, emissioner, missfärningar och annat. Med vår byggvärme kan vi snabbt och effektivt avlägsna fukten. Vi skapar en handlingsplan för torkningsprocessen och med hjälp av vår byggvärme ser vi till att byggfukten torkas ut.

Broschyr (pdf)

Uthyrning (pdf)