Efterbesiktning

En efterbesiktning verkställs för att bedöma om upptäckta fel vid en slutbesiktning har avhjälpts. Vid efterbesiktningen så bedömer besiktningsmannen inte några nya fel eller brister utan bedömer enbart de fel eller brister som fanns med i slutbesiktningen. Efterbesiktningen kan rendera i ett godkänt protokoll som kan användas som underlag till slutbesked eller ett icke godkänt protokoll där en eller flera fel eller brister från slutbesiktningen inte blivit åtgärdade. Ett icke godkänt protokoll leder till en ny efterbesiktning.

Boka efterbesiktning och kom i kontakt med besiktningsman här.