Ventilationstillbehör

Här följer ett urval av våra vanligaste ventilationstillbehör. Vi har ett brett utbud av  ventilationstillbehör. 


Tilluftsventil Fresh 90

Kvadratisk väggventil i ABS-plast för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder. Försedd med filter och kondensisolering. Luftmängden regleras med ett steglöst spjäll vilket manövreras med ett skjutreglage. Önskas grundflöde tar man bort en plugg i mitten på spjällbladet. Finns i ljudreducerande variant och benämns då Fresh 90-dB. Kapacitet: 9,0 l/s vid 10 Pa. Håltagning: Ø105 mm.


Kanalfläkt K 125 XL

K 125 XL kan spänningsregleras med en steglös tyristor eller 5-stegs transformator. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten ett impedansmotorskydd. För att underlätta installation har K 125 XL förmonterade montagekonsoler som standard. Den kan monteras i valfritt läge. Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus och i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje och kopplingsdosa klass IP 55 med en M20 kabelavlastning/tätning klass IP 68. K 125 XL har inbyggd termokontakt, är underhållsfri och driftsäker. Spänning: 230 V. Fas: 1 ~. Effekt: 62 W. Ström: 0,271 A. Maximalt luftflöde: 97,8 l/s.

 


Kanalfläkt KVK 125 - ljuddämpad

KVK 125 kan monteras i valfritt läge. Den är tillverkad av galvaniserad stålplåt, ljud- och brandisolerad, har låg ljudnivå och inbyggd termokontakt. Spänning: 230 V. Fas: 1 ~. Effekt: 41,4 W. Ström: 0,171 A. Maximalt luftflöde: 52,8 l/s.

 


Ytterväggsfläkt RVF 100 XL

RVF 100 XL är en frånluftsfläkt för placering på yttervägg. Den har en skyddande kåpa i pulverlackerad vit, galvaniserad plåt. RVF 100 XL är spänningsreglerbar och lämplig vid platsbrist. Spänning: 230 V. Fas: 1 ~. Effekt: 60,2 W. Ström: 0,261 A. Maximalt luftflöde: 77,1 l/s.

 


Takfläkt TFTR 125 XL

TFTR 125 XL är en rund takfläkt tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt, i standardfärgerna svart eller tegelröd. Fläkten är försedd med anslutningskabel och stickpropp samt hakar för fastsättning mot fästram eller takgenomföring. TFTR 125 XL är lämplig att använda vid frånluftsventilation i en- och flerfamiljshus. Den är spänningsreglerbar, enkel att montera samt underhållsfri och driftsäker. Spänning: 230 V. Fas: 1 ~. Effekt: 80 W. Ström: 0,35 A. Maximalt luftflöde: 85,1 l/s. Till TFTR 125 XL finns ett flertal monteringstillbehör - hör med oss! Tillbehör transformator - passar till samtliga ovanstående fläktar

 


Tillbehör transformator - passar till samtliga ovanstående fläktar

RE 1,5. Femstegs-transformator

RE 1,5 är en enfas transformator, där fläktens varvtal styrs genom att matningsspänningen kan varieras i fem fasta steg, vilket sker manuellt med hjälp av omkopplingsvredet på fronten. När transformatorn ställs i läge 0 är utgången spänningslös. Signallampa på fronten indikerar drift. Säkring återställes utifrån. RE har hölje av självslocknande termoplast. Spänning: 230 V. Fas: 1 ~. Frekvens: 50/60 Hz. Ström: 1,5 A.

 


REE 1 Tyristor

Tyristorreglering för infällt och utanpå- liggande montage För manuell inställning av fläktvarvtalet. Fläktar av fabrikat Systemair med ytterrotormotor klarar tyristorstyrning. För motorer av andra fabrikat måste tillverkaren rådfrågas. Vid låga fläktvarvtal kan ett visst motorbrum uppstå. För ljudkänsliga anläggningar rekommenderar vi i stället femstegstransformator, se ovan. Spänning: 230 V. Fas: 1 ~. Ström: 0.1-1 A. Säkring: 1,25 A.