PROVTRYCKNINGAR AV HUS

För att kontrollera huruvida ett hus har godkänd täthet eller ej utförs ett täthetsprov. Kontrollen utförs med den s.k. ”Blower Door” metoden där en fläkt sätter huset i undertryck samtidigt som läckaget i huset beräknas.

Efter utfört täthetsprov levereras ett dokument som redovisar husets standard.

Innan en täthetsprovning utförs bör huset vara helt färdigställt och alla lister, eluttag etc. vara monterade så att huset verkligen har det utförande som kan anses vara slutprodukten.

Kontakta oss för mer information eller för att beställa uppdrag.