Besiktning av tak, våtutrymmen, tillbyggnader mm

Det kan vara ett t.ex. vara omlagt tak eller ett nyrenoverat badrum som behöver kontrolleras. Vi kontrollerar då så att entreprenören har följt gällande anvisningar och föreskrifter. Efter uppdraget redovisas besiktningens resultat i ett protokoll.

Det har fram till idag främst varit takläggningsföretag som anlitat oss som ett led i deras kvalitetsarbete men det går lika bra att göra detta som privatperson eller beställare.

Second opinion

Om ni behöver rådfråga någon eller ha ytterligare en bedömning av någonting så kan ett sådant uppdrag utföras både på enskilda delar eller på en hel byggnadsdel.