Radonmätningar

Det luktar inte, det syns inte och det smakar ingenting. Ändå finns det i nästan all mark runt omkring oss. Radon kan också finnas i vårt dricksvatten och i en del byggnadsmaterial. Många bostäder i Sverige har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Om du misstänker att det finns radon i ditt hus så kan vi på OBM Gruppen genomföra en radonmätning för att mäta radonhalten, göra en utredning och ge förslag på åtgärder.

Mätningar

Mätningar som kan utföras är antingen radonindikering(pågår från 1 timme till några dagar), korttidsmätning(7-14 dagar) eller långtidsmätning(2-3 månader). Bäst resultat ges under eldningssäsong, vilket är under oktober till april.

Fördelen med en radonindikering eller korttidsmätning är att du som kund snabbt får en indikation på halten radongas i ditt hus. Utifrån den avgörs om en långtidsmätning är aktuell.

De vanligaste åtgärderna är

  • Förbättra tilluftsventilationen i huset
  • Installera mekanisk frånluftsventilation (ibland även mekanisk tilluft och värmeåtervinning)
  • Installera en radonsug eller radonbrunn
  • Montera en radonavskiljare (radon i vatten)

Hälsorisker med radon

En hög radonhalt i bostaden medför allvarliga hälsorisker. En hög radonhalt ökar markant risken för lungcancer.

När radon sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Radonet och dessa radondöttrar följer med in i kroppen då vi andas och når luftrör och lungor. Där kan de orsaka skador som kan leda till lungcancer.

När förhöjda radonhalter även finns i vatten skapar det en mycket stor hälsorisk. När vattnet tappas upp övergår radongaserna till inomhusluften och dessa radongaser andas in av personerna i byggnaden.

Även andra organ än luftrör och lungor kan bli påverkade i din kropp. Att mäta radonhalten i sitt hus är alltså en billig försäkring för att minska risken för att din kropp ska ta skada.

Läs mer om radon här.