Utredning fastigheter

Är du byggkonsult, byggentrepenör, fastighetsägare, förvaltare, försäkringsbolag, mäklare eller privatperson? Vare sig du måste torka en nybyggnation, åtgärda fuktskador i ett badrum, avlägsna mögel på kontoret, bygga om en fastighet på bästa sätt eller hålla rätt luftfuktighet på lagret, kan OBM Gruppen bistå med sakkunnig expertis. Vi erbjuder utredningar och konsultuppdrag med hjälp av högteknologisk utrustning. Vår personal är utbildad i det senaste inom mätteknik, materialkunskap, fuktutbredning, regler och förordningar. Vi har RBK-aukoriserade fuktkontrollanter.

Vi utför skadekalkyler i MEPS, ett av Sveriges mest använda kalkylprogram för att hantera skade- och reparationskostnader.

Du är välkommen att skriva avtal som innebär regelbundna besiktningar, saneringar och kontroller av fastigheter, t. ex. bostäder och kommersiella lokaler.

Vi kan bland annat erbjuda:

 • Fuktutredningar
 • Tekniska utredningar
 • Mögel- och luftanalyser
 • Fuktdimensionering
 • Rivningsplanering
 • Fukt- och miljöinventeringar vid ombyggnad
 • Fukthantering och fuktmätning i nyproduktion
 • Skadeutredningar av sjuka hus
 • Fuktberäkningar
 • Kostnadskalkyler för fuktskador
 • Överlåtelsebesiktning
 • Utbildning i fuktrelaterade frågor

Kontakta oss för att boka tid för utredning av din fastighet.