UNDERHÅLLSPLAN

Det är viktigt att hålla koll på den tekniska statusen på sina byggnader för att långsiktigt kunna planera sin ekonomi och undvika att skador uppstår i onödan på grund av bristande underhåll. För att undvika detta så är lösningen att upprätta en underhållsplan som definierar vad som ska åtgärdas och när.

OBM Gruppen utför en teknisk besiktning av byggnaden och upprättar därefter en underhållsplan som påvisar både aktuella och framtida underhållsbehov. Med underhållsplanen som underlag så blir det enkelt att skapa en budget för lämpliga åtgärder.

Kontakta oss med er förfrågan.