Försäkra dig om att göra en trygg bostadsaffär

Oavsett om man ska köpa eller sälja sin bostad är det för de flesta en av de största affärer och viktigaste händelser som sker i livet. Genom att låta en professionell och kompetent besiktningsman utföra en besiktning i samband med bostadsaffären framkommer väsentliga fakta om husets skick. 

Behöver man ha en dolda fel-försäkring?

En dolda fel-försäkring är en viktig del av försäljningen, eftersom den kan skydda säljaren mot de eventuella krav som köparen kan ha avseende dolda fel. En säljare av en fastighet har enligt lag (4 kap. 19 § jordabalken) ansvar för dolda fel i 10 år efter att köparen har tillträtt. Detta innebär att säljaren kan få betala ersättning till köparen långt efter att affären är genomförd. Försäkringsbolaget gör en opartisk bedömning av kravet som köparen ställer. Om det visar sig att köparens krav utgör ett dolt fel ersätter försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren. Det är även en trygghet för köparen att det finns en försäkring tecknad då det annars kan hända att säljaren inte har några pengar att ersätta köparen med.

OBM SAFE och OBM PREMIUM

Vi erbjuder paketerade tjänster som innehåller både överlåtelsebesiktning och dolda fel-försäkring där ni kan välja försäkring SAFE eller PREMIUM som kan kombineras med besiktningsnivå Steg 1 Plus eller Steg 2 Plus. Läs mer om vårt tjänsteutbud här.

Försäkringen kan tecknas av fysisk person eller dödsbo (försäkringstagaren) som är säljare av fastighet i Sverige med typkod 100-299, bebyggd med villa eller fritidshus. Juridisk person kan teckna försäkringen efter särskilt godkännande av Gar-Bo. Försäkringen kan dock inte tecknas av företag som bedriver verksamhet inom köp och försäljning av fastigheter, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, byggnation eller annan entreprenadverksamhet inom fastighets- och entreprenadsektorn. Försäljningen ska vara förmedlad genom fastighetsmäklare eller annan av Gar-Bo godkänd person. Försäkringen gäller för besiktigad huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller carport samt för besiktigade bibyggnader (ej ekonomibyggnader). Byggnaderna ska vara besiktigade av OBM Gruppen. Läs mer om försäkringarnas villkor och omfattning här.

Besiktning
Överlåtelsebesiktning av bostadsbyggnaden
Okulär kontroll av installationer för vvs, el och ventilation
Konstruktionskontroll av riskkonstruktioner
Besiktningspris*
OBM Safe 1 plus
Överlåtelsebesiktning av bostadsbyggnaden
Okulär kontroll av installationer för vvs, el och ventilation
Konstruktionskontroll av riskkonstruktioner
Besiktningspris*: 7 500 kr
OBM Safe 2 plus
Överlåtelsebesiktning av bostadsbyggnaden
Okulär kontroll av installationer för vvs, el och ventilation
Konstruktionskontroll av riskkonstruktioner
Besiktningspris*: 8 400 kr
OBM Premium 1 Plus
Överlåtelsebesiktning av bostadsbyggnaden
Okulär kontroll av installationer för vvs, el och ventilation
Konstruktionskontroll av riskkonstruktioner
Besiktningspris*: 7 500 kr
OBM Premium 2 Plus
Överlåtelsebesiktning av bostadsbyggnaden
Okulär kontroll av installationer för vvs, el och ventilation
Konstruktionskontroll av riskkonstruktioner
Besiktningspris*: 8 400 kr
Dolda fel-försäkring Möjlighet finns att teckna försäkring. Be din besiktningsman eller fastighetsmäklare om hjälp med en intresseanmälan till FUAB.
Dolda fel
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
Försäkringspremie
Pris besiktning och försäkringspremie
OBM Safe 1 plus
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
Försäkringspremie: 8 350 kr
Pris besiktning och försäkringspremie: 15 850 kr
OBM Safe 2 plus
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
Försäkringspremie: 8 350 kr
Pris besiktning och försäkringspremie: 16 750 kr
OBM Premium 1 Plus
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
Försäkringspremie: 9 750 kr
Pris besiktning och försäkringspremie: 17 250 kr
OBM Premium 2 Plus
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
Försäkringspremie: 9 750 kr
Pris besiktning och försäkringspremie: 18 150 kr

* Besiktningspriset gäller enbart i kombination med att dolda fel-försäkring OBM SAFE eller PREMIUM tecknats. Enbart besiktning debiteras enligt ordinarie prislista.

FUABloggaFörsäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) är försäkringsmäklare med renodlat fokus på gruppförsäkringar. FUAB utvecklar, förmedlar och hanterar försäkringspaket för organisationer och företag i hela Norden. FUAB svarar på frågor gällande försäkringens villkor, omfattning samt förmedlar försäkringen och nås på nedanstående kontaktuppgifter.

08-520 05 641 
obmforsakringsservice@fuab.com
fuab.com/dolda-fel-forsakring/