Besiktningstjänster

OBM Gruppen är en rikstäckande organisation som utför besiktningstjänster. Våra uppdrag består i huvudsak utav överlåtelsebesiktningar (husbesiktningar) och energideklarationer.

Därtill utför vi utredningar av byggnadskonstruktioner i samband med problem i inomhusmiljö eller vid fuktrelaterade skador. De flesta regionsfilialerna erbjuder också tjänster i form av areamätningar och radonmätningar. OBM Gruppens tjänster inkluderar därmed de viktigaste tekniska uppdragen vid husförsäljningar.

OBM Gruppen är experter på överlåtelsebesiktningar och vi samarbetar med ett flertal av Sveriges ledande mäklarorganisationer för att kunna bidra med smidiga affärer för dig som vill ta ärendet via mäklare.

Vår personal har byggnadsteknisk yrkesbakgrund och genomgår kontinuerligt internutbildningar för att säkerställa att vi ständigt är uppdaterade.

OBM Gruppen ger genom sitt produktutbud möjlighet att skräddarsy de uppdrag som efterfrågas i samband med bostadsägande, husförsäljning eller vid husköp. Nämnda situationer medför ett behov av  tekniska besiktningstjänster som vi kan lösa.

Våra överlåtelsebesiktningar finns i fyra olika nivåer:

  • Överlåtelsebesiktning Steg 1 innebär en okulär byggnadsteknisk besiktning.
  • Överlåtelsebesiktning Steg 1 plus är samma besiktning som ovan men där ingår även en okulär erfarenhetsmässig besiktning av installationer såsom ventilation, vvs och el.
  • Överlåtelsebesiktning Steg 2 innefattar en steg 1 besiktning samt konstruktionskontroll (fuktmätning) av så kallade riskkonstruktioner.
  • Överlåtelsebesiktning Steg 2 plus innefattar en steg 1 besiktning som är kompletterad med både besiktning av installationer och konstruktionskontroll.

Exempel på våra tilläggstjänster är:

  • Radonmätning där radondosor placerat ut för korttidsmätning (normalt sett 10 dagar) eller långtidsmätning (2-3 månader).
  • Areamätning där bo-och biarea mät enligt Svensk Standard SS 021054:2020.
  • Energideklaration i enlighet med Boverkets föreskrifter.

Läs mer om besiktningsnivåer och tjänster.

 

Försäkra dig om en lyckad bostadsaffär med OBM SAFE eller PREMIUM!

För dig som låter en fastighetsmäklare förmedla din fastighet så finns det möjlighet att teckna en dolda fel-försäkring. Vi har kombinerat överlåtelsebesiktning och dolda fel-försäkring i fyra smidiga paketlösningar. Läs mer om OBM Gruppens paketlösningar här. 

Klicka här för att få veta mer om dolda fel-försäkringar.

Notera att köparen kan beställa besiktningen och säljaren dolda fel-försäkringen om detta parterna har kommit överens om det.