Garantibesiktning

En entreprenad har normalt sett en garantitid på 2 år. Om det mellan parterna har avtalats så kan beställaren låta utföra en garantibesiktning innan utgången av denna garantitid. Denna typ av besiktning kallas även tvåårsbesiktning. Under en garantibesiktning bedömer besiktningsmannen förändringar mellan godkänd slutbesiktning och garantibesiktning och om dessa förändringar beror på felaktigt utförande av entreprenaden. Besiktningsmannen sammanställer sitt utlåtande i ett protokoll som parterna sedan kan använda som underlag för vad som behöver åtgärdas av entreprenören.

Viktigt att tänka på inför garantibesiktning

Slitage, fel och brister som uppkommit på grund av vanskötsel och normalt slitage noteras inte under garantibesiktningen. Garantibesiktningen tar heller inte upp fel som noterats vid slutbesiktningen, utan enbart nya fel.

Boka garantibesiktning och kom i kontakt med besiktningsman här.