ÖVRIGA TJÄNSTER

Kontroll av enstegstätade fasader

Moderna fasader med trästomme som har utvändig puts direkt utanför isolering har visat sig vara särskilt utsatta för fuktskador. Vatten tränger in genom putsen endera via otätheter vid genomföringar och fönster eller genom sprickor i putsen.

Statens Provningsanstalt har i en lång rad undersökningar visat att skaderisker är stor och att man bör överväga att kontrollera fasadens kondition.

Undersökningen utförs enligt en framtagen metod där mätningarna i huvudsak utförs utifrån med instrument som mäter en bit in i väggen, vanligen i en väggskiva som oftast är gips.

Fuktmätning i nyproducerade hus och betongplattor

Flera företag i vår organisation har utbildad personal för mätning av t.ex. nygjutna betongplattor. Denna mätning utförs efter en given instruktion där hela mätprocessen är standardiserad. Vi kan även utföra fuktmätningar i andra konstruktioner och byggnadsmaterial. 

OVK-besiktning och injustering av ventilation

Man behöver regelbundet se över sin ventilationsanläggning och ett sätt att göra detta är genom OVK(obligatorisk ventilationskontroll) samt att man justerar in flöden på till-och frånluft.

Kontakta oss på 08-591 211 80 eller på info@obm.se för mer information och bokning.