Information till dig som ska köpa hus

Är det dags att köpa hus? Du som köpare av en fastighet har enligt lag en långtgående undersökningsplikt. Då de undersökningar som behöver genomföras är omfattande och kräver specialistkompetens så är det lämpligt att ta hjälp av en expert.

Om man som köpare inte utför sin undersökningsplikt så riskerar man att stå utan möjlighet till ersättning för omfattande skador som kan påträffas i det inköpta huset. Det som ser bra ut på ytan kan i många fall visa sig innehålla fel. Vi hjälper dig att kartlägga vilka fel som finns innan du köper huset. Det ger dig som köpare en möjlighet att kalkylera på åtgärdskostnader och köpa fastigheten till rätt pris.

Besiktningen utgör även underlag som skapar möjlighet att teckna en dolda fel-försäkring. Oavsett vem uppdragsgivaren till besiktningen är, så är det vanligast att en dolda fel-försäkring tecknas av säljaren. Det innebär dock en trygghet för både säljaren och dig som köpare.

Beroende på om säljaren redan utfört en besiktning eller ej så bör behovet av besiktning, komplettering av en mer omfattande besiktningsnivåer eller eventuellt andra undersökningar noga övervägas. Det är alltid en fördel om saker som inte är utredda på ett tillfredsställande sätt reds ut innan köpehandlingarna är påskrivna och eventuella undersökningsklausuler gått ut så att köpet inte blir en besvikelse efteråt.

Vi kan utföra överlåtelsebesiktningar i många olika nivåer och även tekniska utredningar inom flera byggnadstekniska områden. Läs mer här för beskrivning av besiktningsnivåer och tjänster. Ni kan sedan boka utvald tjänst här.