Dolda fel-försäkring

Enligt Svensk lagstiftning så är du som säljer en fastighet ansvarig mot din köpare för dolda fel. Detta ansvar gäller i 10 år efter köpet och kan bli en kostsam historia. För att skydda sig mot oönskade utgifter så kan man teckna en dolda fel-försäkring. Som underlag för denna dolda fel-försäkring så krävs det oftast att man har utfört en besiktning av fastigheten. Besiktningen får inte vara äldre än ett år vid tillfället när försäkringen tecknas och försäkringen måste vara tecknad innan tillträdesdagen. Vi på OBM Gruppen utför de besiktningar som krävs inför tecknandet av dolda fel-försäkringar.

Att teckna en dolda fel-försäkring i samband med en fastighetsöverlåtelse skapar trygghet för både köpare och säljare och är därmed en prisvärd investering.

Kontakta oss om ni funderar över något gällande dolda fel-försäkringen i kombination med besiktning. Notera dock att OBM Gruppen inte är försäkringsförmedlare utan tillhandahåller information om försäkringen och vidarebefordrar ert intresse att teckna försäkring till vår försäkringspartner som ombesörjer tecknande av försäkringen.