Slutbesiktning

En slutbesiktning ska utföras i slutskedet av den utförda entreprenaden om parterna inte kommit överens om något annat. Vid en slutbesiktning så ska besiktningsmannen avgöra om entreprenaden är korrekt genomförd eller om det finns brister i utförandet. Besiktningsmannen sammanställer resultatet av besiktningen i ett protokoll. Om besiktningsmannen bedömer att entreprenaden har väsentliga fel så godkänns inte entreprenaden och en efterbesiktning kommer utföras vid ett senare tillfälle då felen är åtgärdade. Om inga väsentliga fel hittas så används protokollet som en del av de handlingar som behövs för att söka slutbesked för entreprenaden.

En slutbesiktning kan även innefatta enskilda byggnadsdelar som t.ex. en tillbyggnad, takrenovering, våtrumsrenovering etc.

Viktigt att tänka på inför en slutbesiktning

Besiktningsmannen kommer i god tid innan slutbesiktningen kalla parterna samt kontrollansvarige till besiktning. Innan dess behöver besiktningsmannen få alla kontraktsenliga handlingar samt berörda yrkesområdens egenkontroller. Med god tid menas en tidsram på ca 2-3 veckor.

Boka slutbesiktning och kom i kontakt med besiktningsman här.