Förbesiktning

Ett särskilt skäl till en förbesiktning kan vara att parterna i förväg vill få besiktningsmannens bedömning av ett visst arbete eller byggnadsområde innan kontraktstidens utgång. Det kan tex vara en bedömning av tätskikt och golvfall i ett våtrum innan kakel och klinker applicerats eller bedömning av en takkonstruktion innan takpannor monteras.

Ni kan boka förbesiktning och komma i kontakt med besiktningsman här.