Information till dig som ska sälja hus

Är det dags att sälja hus? Fördelen med att låta utföra en överlåtelsebesiktning innan huset läggs ut till försäljning är många. Om besiktningen utförs i god tid innan försäljningen så finns det tid att åtgärda vissa fel och brister, vilket ger ett högre slutpris. Protokollet kan revideras efter utförda åtgärder.

Ytterligare fördelar är att de presumtiva spekulanterna får ett bättre beslutsunderlag och känner sig tryggare i processen, vilket renderar i fler budgivare. Om ett besiktningsprotokoll inte finns tillgänglig vid husvisningen så är det många spekulanter som blir osäkra och avstår. För att få en smidigare försäljningsprocess så är det lämpligt att en besiktning utförs innan försäljningen påbörjas.

De eventuella fel och brister som uppdagas vid besiktningen kommer att ligga till grund för fastighetens marknadsvärde. Felen kommer heller inte som en obehaglig överraskning för varken köpare eller säljare och man slipper prisförhandlingar eller att bostadsaffären inte genomförs.

Köparen kan komplettera med en köpargenomgång där besiktningsmannen antingen på plats i huset eller via telefon går igenom och förklarar de fel och brister som påträffades vid besiktningen. I samband med en köpargenomgång på plats så kan även en fortsatt teknisk undersökning utföras om köparen anser att en sådan behövs.

Överlåtelsebesiktningarna finns i många olika nivåer. Ni kan läsa om dessa här. Ni kan sedan boka utvald tjänst här. Besiktningarna kan med fördel kombineras med dolda fel-försäkring.

Se även informationsbilagor.

Förberedelser inför besiktning(Pdf).

Underlag inför energideklaration(Excel).

Underlag inför energideklaration(Pdf).