Ventilation av uppreglat golv

Reglat golv ovan platta på mark

Många hus som är byggda från slutet av 1960-talet till i början av 1980-talet har uppreglade golv. De uppreglade golven är byggda på betongplattan som ofta ligger direkt på marken utan isolering eller fuktspärr. Det är framför allt konstruktioner utförda enligt principen betongplatta med överliggande isolering som får fuktproblem. Om isoleringen istället ligger under betongplattan finns det goda förutsättningar att du slipper fuktproblem - om byggfukten i betongen får torka ut i tillräcklig grad innan mattor och ytskikt läggs.

När skadan är framme

Fukt från marken tränger upp i betongplattan och i värsta fall vidare upp i bjälklaget och golvet som är av trä. Trä är ett byggnadsmaterial som möglar när den relativa fuktigheten överstiger cirka 70 %. I många fall leder detta till mikrobiella (mögel) skador som luktar illa och som i sin tur påverkar inomhusmiljön negativt.

Det är oftast mycket billigare att ventilera det befintliga golvet än att riva upp golvet och lägga in ett nytt. Metoden är beprövad sedan många år med goda resultat om golvventilationen blir noggrant och professionellt installerad. Många gånger blir betongplattans yta kontaminerad av mikroorganismer och kan därmed ge upphov till mycket kraftig lukt. Detta innebär alltså att även ett nytt golv kan behöva ventileras. Med tanke på att en ventilationslösning bara brukar kosta en bråkdel av ett nytt golv, är det ofta ett mycket bra alternativ. OBM erbjuder undertrycksventilation av uppreglade golv som är ett väl beprövat mekaniskt ventilationssystem. Varm och torr inomhusluft ventilerar luftspalten i golvet med hjälp av en frånluftsfläkt med kanalsystem som fördelar luften, samt av luftdon för filtrering av tilluften.

Vi utför ventilation av uppreglat golv. Kontakta oss så slipper du fukt och mögel i dina fina trägolv!

Broschyr (pdf)

Allmänventilation (pdf)