Energideklarationer

Vi på OBM Gruppen utför en energibesiktning av er bostad. Efter genomförd energibesiktning så får husägaren en energideklaration som är giltig i 10 år. Det är husägarens ansvar att besiktningen blir utförd. Lagen om energideklaration anger vilka hus som ska energideklareras och när. 

En energideklaration ger dig information kring husets energianvändning. Vi på OBM Gruppen tillhandahåller även en åtgärdsplan med förslag på förbättringar och hur stor energibesparing dessa förbättringar skapar.

Även om du inte planerar att sälja de närmaste åren tjänar du på att energibesiktiga ditt hus. Du får veta hur energieffektivt huset är jämfört med andra, kan vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen och därmed sänka kostnaderna.

En energideklaration från oss på OBM Gruppen innehåller följande:

  • en energideklaration som beskriver husets energiprestanda.
  • en åtgärdsplan med förslag på förbättringar.
  • tidsplaner för hur lång tid det tar för investeringen att betala sig.
  • besked på hur stor energibesparingen blir om förbättringarna genomförs.

OBM Gruppen har många års erfarenhet av olika typer av besiktningar och våra besiktningsmän är erfarna, kunniga och effektiva. Vänd dig till oss, så hjälper vi dig att bli så energieffektiv som möjligt.

För dig som är köpare

En energideklaration är till för att hjälpa dig fatta beslutet inför ett eventuellt köp, genom att jämföra olika byggnader mot varandra och kunna se vilken energiklass som huset tillhör.

Om säljaren inte har låtit utföra en energideklaration i samband med köpet, så har du som köpare inom 6 månader efter ditt tillträde till byggnaden, rätt att utföra en energibesiktning på säljarens bekostnad.

Du som säljare

När du säljer ett hus ska du alltid se till att det finns en giltig energideklaration. Energideklarationen ska göras för hela huset, även om du bara säljer en del av det.

Kontakta oss på OBM Gruppen. Vi utför en energibesiktning och lämnar över energideklarationen till dig. Du visar sedan upp energideklarationen för den eventuella köparen i samband med försäljningen av huset.

När du sålt huset, lämnar du över energideklarationen till husets nya ägare.

Fyll gärna i detta underlag inför energibesiktningen.

Underlag inför energideklaration(Excel).

Underlag inför energideklaration(Pdf).